لیست محصولات این تولید کننده Fashion Manufacturer

فشن منوفکتور تولید کننده و پخش محصولات برندهای جهانی که بسیاری از برند های امریکایی و اروپایی توسط این شرکت هلندی تامین می  گردد.

فشن منوفکتور تامین کننده اصلی برندهای جهانی است که مسئولیت برندهای اروپایی و امریکایی است که جدیدترین محصولات را تامین و به لوکس مارک صدر اعظم ارسال می نماید.


مزیت فشن منوفکتور نسبت به شرکت های مشابه ایرانی این است که محل ثبت این شرکت کشور هلند بوده و ازادانه قادر به ثبت سفارش در تمام برندهای جهانی است و مشمول تحریم هایی تجاری امریکا نمی گردد.بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.